HIT COUNTER

Wednesday, August 11, 2010

Teknologi Nuklear kuasai dunia, ganti minyak dan elektrikPenguasaan teknologi nuklear adalah penting untuk kita menyaingi negara-negara yang maju dan boleh mengelakkan kita terus ditindas oleh negara-negara yang berkuasa besar. Penguasaan nuklear juga menjimatkan penggunaan elektrik di seluruh negara. Ini yang dimahukan oleh kerajaan yang kini kehabisan wang. Tenaga nuklear adalah pengganti kepada sumber tenaga mentah seperti empangan hidroelektrik yang mempunyai kos tinggi dan menghancurkan alam sekitar, jadi jika kita menggunakan tenaga nuklear kita telah menyelamatkan beribu-ribu pokok dan sungai yang menjadi zon penampan kepada kawasan tadahan air dan menyuburkan hutan sekitar.
UKM memiliki Jabatan Sains Nuklear, yang menawarkan program sains nuklear di peringkat sarjana muda hingga Doktor Falsafah. Manakala UPM ada memawarkan program yang berkaitan pengunaan teknik-teknik nuklear di beberapa fakultinya. Di peringkat pengajian lebih tinggi (MSc dan PhD), universiti-universiti berkenaan ada menawarkan penyelidikan berkaitan teknik nuklear ataupun menggunakan teknik nuklear, yang diaplikasi kepada bidang alam sekitar, perubatan, pertanian atau industri, dan juga penyelidikan fundemental. Kebanyakan penyelidikan untuk ijazah MSc dan PhD dilakukan secara kolobratif dengan Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia (MINT) atau hospital atau pusat penyelidikan lain.

Dengan tinjauan rambang ini boleh dibuat kesimpulan bahawa, IPTA di Malaysia tiada menyediakan program-program yang menjurus kepada penyediaan tenaga manusia, tenaga mahir dan ahli teknologi dalam bidang Teknologi Nuklear. Walaupun tiada data dimiliki penulis, namun dipercayai bahawa pakar-pakar dalam bidang Teknologi Nuklear di Malaysia adalah mendapat latihan dan didikan di luar negara. Hal ini bukanlah suatu yang baik dari sudut perancangan strategik masa depan Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi.

Selain isu ketiadaan penawaran program Teknologi Nuklear, isu berkaitan calon atau pelajar yang akan mengikuti program tersebut juga perlu di pertimbangkan. Penawaran program atas dasar ‘strategik’ sahaja bukanlah sesuatu yang baik sama ada kepada pelajar atau pun universiti, kerana ia membabitkan kos kewangan, insan dan kemudahan universiti. Graduan yang dihasilkan haruslah dapat berperanan dalam bidangnya, jika tidak keadaan yang dihadapi Amerika Syarikat berkaitan penurunan bilangan calon yang menjurus dalam bidang Teknologi Nuklear akan dihadapi (Wogman et al., 2005).
Dari segi polisi politik, Malaysia memang menentang pembangunan dan penggunaan senjata nuklear. Penjanaan tenaga untuk domestik dan industri melalui loji tenaga nuklear sebagai sumber tenaga alternatif yang lestari juga tidak menjadi agenda yang dibincang di peringkat umum di negara kita ini. Lantaran itu sokongan dan keinginan politik terhadap pendidikan teknologi nuklear di IPTA tempatan seolah-olah tidak wujud sejak hampir 30 tahun selepas penubuhan PUSPATI (kini dikenali sebagai MINT). Semua ini telah mendorong beberapa generasi pelajar beranggapan bahawa teknologi nuklear bukanlah bidang yang mampu menjamin kerjaya masa depan yang cerah. Mungkin ini benar dan masih relevan sehingga beberapa tahun yang lalu.

Berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, seperti globalisasi, kenaikan harga petrolium, peningkatan penggunaan teknik nuklear dalam berbagai bidang strategik seperti kesihatan, pertanian, ketenteraan dan penyelidikan berprestasi tinggi telah mengubah senario. Permintaan guna tenaga pakar dalam bidang teknologi nuklear dijangka akan diperlukan, setidak-tidaknya bagi mengekal dan membekal keupayaan genting (critical capabalities) agar boleh berdaya saing. Kuasai nuklear, kuasai ekonomi, kuasai Amerika dan menyebabkan Israel gerun.

No comments:

Post a Comment

Pages